Start
                                                                                          

 Powidzki Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP

APEL Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż od kilku miesięcy trwają w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu prace nad opracowaniem dokumentacji oraz wdrożeniem procedur, które umożliwiłyby nadanie 3. Skrzydłu Lotnictwa Transportowego imienia Patrona. Decyzją żołnierzy kandydatem na Patrona 3. SLTr został płk pil. Bolesław ORLIŃSKI.

W naszym środowisku lotniczym jesteśmy pod ogromnym wrażeniem postaci płk. ORLIŃSKIEGO. Jest to lotnik niezwykły, osoba znamienita dla historii i dziejów polskiego oręża i lotnictwa. Chcielibyśmy, aby 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego mogło dumnie nosić imię płk. ORLIŃSKIEGO. Pełni podziwu dla Jego kariery lotniczej, służby wojskowej oraz wszystkich zasług i osiągnięć, chcielibyśmy cały proces nadania Jednostce Wojskowej imienia Patrona doprowadzić do szczęśliwego końca.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych, o ile to możliwe, do osób bezpośrednio związanych z płk. ORLIŃSKIM, w szczególności do Jego krewnych, osób od lat zaangażowanych w pielęgnowanie o Nim pamięci, uczestniczących w corocznych uroczystościach Jemu poświęconych, a współpracujących i związanych ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Jednocześnie, jeśli taka byłaby wola Zarządu SSLW RP, pragnęlibyśmy zwrócić się do Państwa z oficjalnym pismem od Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z prośbą o poparcie naszej inicjatywy. Miałoby to dla naszego Skrzydła ogromne znaczenie.

Proszę o odpowiedź i przychylne rozpatrzenie przedmiotowej prośby. Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

Z poważaniem
dr Jakub FISCHER
Sekcja Wychowawcza - Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
tel. 261 544 644; 261 544 548
tel. kom. 604 256 279            W dniu 14 maja 2019 roku w Witkowie odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Powidzu. Uczestnicy Zebrania, po zapoznaniu się z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia jednomyślnie podjęli uchwałę o utworzeniu Oddziału Powidzkiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z siedzibą w Witkowie.

           Zarząd Główny Stowarzyszenia, przychylając się do wniosku Zebrania Założycielskiego, na mocy uchwały 

nr 12/2019 z dnia 15.05.2019 roku powołał Oddział Powidzki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 

        19 września 2019 r. w Witkowie odbyło się zabranie inauguracyjne Powidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – prezes oraz członkowie, płk dypl. Kazimierz Szkołut i ppłk inż. Wiesław Adamczyk. 
           Zebranie prowadził mjr pil. Andrzej Oszkodar, który został wybrany przez aklamację, pierwszym prezesem nowego Oddziału a wiceprezesami zostali wybrani : gen. bryg. dr Stefan Czmur oraz chorąży sztab. Józef Synoradzki.

Gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił statutową działalność Stowarzyszenia, historię, osiągnięcia, współczesne uwarunkowania oraz odczytał uchwałę Zarządu Głównego, powołującą nowy Oddział, po czym uhonorował prezesa Oddziału pismem gratulacyjnym i ”Księgą Lotników Polskich” a także wręczył obecnym legitymacje członka Stowarzyszenia.

.

Po dyskusji zebranie zakończono wspólnym zdjęciem.Na zdjęciu legitymację otrzymuje ppłk pil. Tadeusz Augustyn
Po dyskusji zebranie zakończono wspólnym zdjęciem.


Zdjęcia ppłk Wiesław Adamczyk, tekst JOTES oraz Wiesław Adamczyk